foto1
Mahasiswa Baru TA 2018 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
foto1
National Seminar TOEFL
foto1
Kabinet ESA NOID 2018/2019
foto1
Teaching English is Fun
foto1
Kabinet ESA NOID 2018/2019

Struktur Kurikulum

No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

Jml SKS

SKS

SEMESTER

A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ((MPK)

T

P

1

2

3

4

5

6

7

8

1

STKIP001

Pendidikan Agama

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

2

STKIP002

Pendidikan Kewarganegaraan

3

3

0

 

 

3

 

 

 

 

 

3

STKIP003

Kemampuan Bahasa Indonesia

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

4

STKIP010

Ke - PGRI an

2

2

0

 

 

 

2

 

 

 

 

5

STKIP016

Budaya Minangkabau

2

2

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

13

13

0

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ING4001

English Club (Spoken English Activities

1

0

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

ING4002

Listening I

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

8

ING4003

Listening II

2

2

0

 

2

 

 

 

 

 

 

9

ING4004

Advanced Listening

3

3

0

 

 

 

3

 

 

 

 

10

ING4005

Speaking I

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

11

ING4006

Speaking II

3

2

1

 

3

 

 

 

 

 

 

12

ING4007

Speech

3

3

0

 

 

3

 

 

 

 

 

13

ING4008

Reading I

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

14

ING4009

Reading II

3

3

0

 

3

 

 

 

 

 

 

15

ING40010

Advanced Reading

3

3

0

 

 

 

3

 

 

 

 

16

ING40011

Writing I

3

2

1

 

3

 

 

 

 

 

 

17

ING40012

Writing II

3

3

0

 

 

3

 

 

 

 

 

18

ING40013

Academic writing

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

19

ING40014

Translation

2

2

0

 

 

2

 

 

 

 

 

20

ING40015

English Correspondence

3

3

0

 

 

 

 

 

3

 

 

21

ING40016

Grammar I

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

22

ING40017

Grammar II

3

3

0

 

2

 

 

 

 

 

 

23

ING40018

Grammar III

2

2

0

 

 

2

 

 

 

 

 

24

ING40019

Advanced Grammar

3

3

0

 

 

 

2

 

 

 

 

25

ING40020

Vocabulary

3

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

26

ING40021

Pronunciation

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

27

ING40022

General Linguistic

3

3

0

 

 

3

 

 

 

 

 

28

ING40023

Literature

2

2

0

 

 

2

 

 

 

 

 

29

ING40024

English For Young Learners

3

3

0

 

 

 

 

 

3

 

 

30

INGTR40025

Semantic/Pragmatics*

2

2

0

 

 

 

2*

 

 

 

 

31

INGTR40026

Discourse Analysis*

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

32

INGTR40027

Indonesian English Translation*

2

2

0

 

 

 

2*

 

 

 

 

33

INGTR40028

English Indonesia Translation*

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

 

34

INGTR40029

English Indonesian  Translation Project *

2

2

0

 

 

 

 

2*

 

 

 

35

INGTR40030

Indonesian - English  Translation Project *

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

36

INGTR40031

Indonesian English Interpretation*

2

2

0

 

 

 

 

2*

 

 

 

37

INGTR40032

English Indonesian  Interpretation*

 

 

 

 

 

 

 

2*

 

 

 

38

INGTR40033

Internship Translator*

2

0

2

 

 

 

 

 

2*

 

 

39

INGJR40034

Basic Journalistic**

2

2

0

 

 

 

2**

 

 

 

 

40

INGJR40035

Basic Mass Communication **

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

 

 

41

INGJR40036

English for Journalism**

2

2

0

 

 

 

2**

 

 

 

 

42

INGJR40037

English for Mass Communication**

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

 

 

43

INGJR40038

Mass Media Communication**

2

2

0

 

 

 

 

2**

 

 

 

44

INGJR40039

Mass Media Journalism**

 

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

 

45

INGJR40040

News Writing **

2

2

0

 

 

 

 

2**

 

 

 

46

INGJR40041

Investigation Report**

 

 

 

 

 

 

 

2**

 

 

 

47

INGJR40042

Internship Journalistic**

2

0

2

 

 

 

 

 

2**

 

 

48

INGET40043

Training of Bahasa Indonesia for foreigners***

2

2

0

 

 

 

2***

 

 

 

 

49

INGET40044

Training  of  English for Indonesian***

 

 

 

 

 

 

2***

 

 

 

 

50

INGET40045

English for Management Purposes***

2

2

0

 

 

 

2***

 

 

 

 

51

INGET40046

English for Business Purposes***

 

 

 

 

 

 

2***

 

 

 

 

52

INGET40047

Management Organizational Behavior***

2

2

0

 

 

 

 

2***

 

 

 

53

INGET40048

Management Business Behavior***

 

 

 

 

 

 

 

2***

 

 

 

54

INGET40049

Human Resource Management***

2

2

0

 

 

 

 

2***

 

 

 

55

INGET40050

Human Resource Organization***

 

 

 

 

 

 

 

2***

 

 

 

56

INGET40051

Internship Educational Entrepreneur***

2

0

2

 

 

 

 

 

2***

 

 

Jumlah

76

69

7

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

STKIP004

Pengantar Pendidikan

3

3

0

 

3

 

 

 

 

 

 

58

STKIP005

Perkembangan Peserta Didik

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

59

STKIP006

Profesi kependidikan

3

3

0

 

 

3

 

 

 

 

 

60

ING40026

Micro Teaching

3

0

3

 

 

 

 

 

3

 

 

61

ING40027

CMD

3

3

0

 

 

 

3

 

 

 

 

62

ING40028

English for Specific Purpose (ESP)

3

3

0

 

 

 

 

 

3

 

 

63

ING40029

Language assessment

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

64

ING40030

TEFL

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

65

ING40031

Classroom Management

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Jumlah

27

24

3

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Mata Kuliah  Berkehidupan Bersama (MBB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

STKIP007

Ilmu Kealaman Dasar

3

3

0

 

3

 

 

 

 

 

 

67

STKIP008

Ilmu Sosial Budaya Dasar

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Jumlah

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

ING 40032

Seminar in Language Teaching

3

3

0

 

 

 

3

 

 

 

 

69

ING 40038

Magang I

1

0

1

 

 

 

1

 

 

 

 

70

ING 40039

Magang II

1

0

1

 

 

 

 

1

 

 

 

71

ING 40033

Magang III

2

0

2

 

 

 

 

 

 

2

 

72

ING 40034

Research in Language Teaching I

3

3

0

 

 

 

 

3

 

 

 

73

ING 40035

Research in Language Teaching II

3

3

0

 

 

 

 

 

3

 

 

74

ING 40036

Cross Culture Understanding

3

3

0

 

 

 

 

 

3

 

 

75

ING 40037

Skripsi

6

0

6

 

 

 

 

 

 

 

6

76

STKIP 009

Kewirausahaan

3

3

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah

25

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Total SKS

147

 

 

24

24

23

22

23

20

2

9

                               

 

 

Keterangan

*      : Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian Translator

**    : Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian Journalist

***  : Mata Kuliah Pilihan Bidang Keahlian Enterpreneurship